Sektörde 25. Gümüş Yıl
 
 

     

İNSAN KAYNAKLARI
 
İş başvurusu
 
          Felsefemiz

     TEKNOSER'de "Önce İnsan" ilkesi doğrultusunda tüm çalışanlarımıza verimli bir biçimde çalışacakları, ilişkilerin karşılıklı saygıya ve güvene dayandığı bir ortam yaratma çabası içindeyiz. Sürekli gelişim için en önemli unsurun sahip olduğumuz entellektüel sermaye olduğunun bilincindeyiz.TEKNOSER'i TEKNOSER yapan, herşeyden çok özveriyle çalışan yüksek nitelikli profesyonel kadrosudur. Amacımız, büyük başarıların altına TEKNOSER ailesi olarak hep birlikte imzamızı atmak ve şirketimizle birlikte yükselmektir.

     TEKNOSER'de herkes kendi işinin lideridir; esnek organizasyon yapımız her çalışanın kendi işiyle ilgili konularda sorumluluk almasına ve inisiyatif kullanmasına olanak tanır. İnsan Kaynakları vizyonumuz, bütün TEKNOSER çalışanlarını yetkilendirerek insan kaynakları alanında birer uzman haline getirmek ve TEKNOSER'i İnsan Kaynakları departmanlarına ihtiyaç duymadan yürüyecek seviyeye ulaştırmaktır.


     Tüm TEKNOSER çalışanları ortak değer yargılarına sahiptir…

          Ortak Değerlerimiz

     Sahiplenme
     TEKNOSER çalışanları olarak işin gereklerinin yerine getirilmesi, sistemlerimizin korunması, geliştirilmesi ve kişilerin verimliliklerinin artırılmasına yardımcı olma konularında sorumluluklarımızı kabul ederiz ve şirketin kaynaklarını özenli ve etkin kullanıp, her hareketimizi şirketin başarısını gözönünde bulundurarak yaparız.

     Takım Çalışması
     TEKNOSER olarak takım çalışmasını benimser ve farklı fikirleri en iyiye ulaşma yolunda bir katma değer olarak görürüz. Bu anlayışı da Süreç Odaklı Yaklaşım çerçevesinde ve şirket amaçları doğrultusunda yaygınlaştırıp geliştirmeye çalışırız.

     Liderlik
     TEKNOSER olarak her bir çalışanının takım çalışması çerçevesi içinde, kendi sorumluluk      alanında birer lider olduğuna inanır ve bu konuda gelişmeleri için destek veririz.

     İnisiyatif Kullanabilme
     TEKNOSER olarak her bir çalışanın kendi işini yaparken en doğru kararları verebileceğine ve en doğru yolu bulacağına inanır, bunu geliştirmek için destekleriz.

     İletişim
     İşimizi yaparken temasta bulunduğumuz herkes ile etkin iletişim kurmak temel ilkelerimizden biridir. İletişim kurarken kendimizi karşımızdaki kişinin yerine koymanın ve kişileri etkin dinlemenin bizi başarıya götüreceğine inanırız.

     Yaratıcılık
     TEKNOSER çalışanları olarak bilgiye ulaşırken ve elde ettiğimiz bilgileri kullanırken, ulaştığımız her noktada kendimizi, kaynaklarımızı ve sonuçları sorgulayarak, alternatif üreterek, farklı kaynaklardan aldığımız bilgileri yorumlayarak, alışılmış kalıpların ötesine geçmeyi hedefleriz.

     Esneklik
     TEKNOSER olarak, dışımızdaki dünyada gerçekleşen değişimleri takip edip uyum sağlamayı, değişmesi gereken alışkanlıklarımızdan kurtularak farklı anlayışlara açık olmayı ve mevcut sistemlerin ötesini görmeye çalışıp kendimizle birlikte dünyayı da değiştirerek gelecekte de var olmayı amaçlarız.

     Kendine ve Başkalarına Saygı
     TEKNOSER çalışanları olarak kişilerin kendi potansiyellerini ortaya koyma isteğine, farklı fikir ve görüşlere saygı gösteririz.

     Kendini Geliştirebilme
     Öğrenmeyi sadece dış kaynaklardan gelecek hazır bilgi olarak görmeyip, bilgiyi çeşitli araçlar kullanarak (çalışan profilimize uygun bir şekilde merakımızdan doğan öğrenme isteğiyle) kişisel araştırma ve çabayla farklı kaynaklardan elde etmek isteriz. Bu bilgiyi de yorumlayarak geliştirir ve uygularız.

     Zamanındalık
     Yapılması gereken işleri verilen sözlere uygun olarak, zamanında ve en doğru şekilde yaparız.

     Amaca Yönelik Olma
     TEKNOSER çalışanları olarak işlerimizi yaparken amaca yönelik olarak çalışmanın hedeflere varmak için gerekli olduğuna inanırız. Tüm enerjimizi ve kaynaklarımızı en etkin biçimde amaca giden yolda kullanırız.
Dijital Siyah Beyaz
15 kopya/dk.dan
135 kopya/dk.ya kadar geniş ürün yelpazesi
detaylı bilgi
Dijital Renkli
6 kopya/dk.dan
45 kopya/dk.ya kadar renkli alternatifler
detaylı bilgi
Baskı Makinaları
Toplu çoğaltmanın en ekonomik yolu
detaylı bilgi
Yazıcılar
Kişisel-Profesyonel Renkli ve Siyah-Beyaz yazıcılar
detaylı bilgi
Fakslar
Bu kategorideki tüm ürün listemiz için
detaylı bilgi
 
 

Copyright © TEKNOSER, 2006

  |
|
|
|
|
|
|
|